‘Geenbewerking’ is nié vir lui boere nie!

Posted in Latest News

Die beginsels van Herlewingslandbou wat nie verstaan word nie en uitsprake wat geen basis het nie…??

•    Winsgewendheid is nie net afhanklik van opbrengs nie
•    Klassieke probleem in boerdery is om opbrengste ten alle koste na te jaag
•    Insetkoste erodeer hedendaagse winste
•    Die natuur voorsien in oormaat – hoekom word dit geïgnoreer?
•    Gronde kan nie soos in mynbou “gemyn” word nie
•    Konvensionele landbouproduksiestelsels breek gronde vinnig af agv verlies aan strukturele koolstof en “grondlewe”
•    Moderne denke is “om soveel moontlik dood te maak” ipv “bevorder/stimuleer meer lewe op my plaas”
•    Die natuur se rol kan NOOIT deur chemie vervang word nie
•    Grond is ‘n lewende organisme en chemikalieë erodeer sy funksies
•    Dekgewasse verbeter die waterhoukapasiteit van grond dramaties oor tyd – put dit nie uit nie
•    Dit neem nie 1 000 jaar om 30 cm bogrond op te bou nie
•    Ons verloor minimum 3 ton bogrond vir elke 1 ton mielies geproduseer
•    Moderne landbou produseer laagste “nutriëntdigte voedsel” nog ooit – dit affekteer ons gesondheid
•    Ontsaglike verwarring oor organiese-, bewarings-, volhoubare Herlewingslandbou – party noem dit ‘n “Buzz Word”
•    Ons praat te veel oor die “issues” instede van om due werklike probleme van grondkoolstof en grondlewe aan te spreek
•    Toegevoegde organiese materiaal soos kompos dra nie betekenisvol by tot stabiele grondkoolstof(humus) nie
•    Dit verwys na “ou koolstof”,  is beperk en verdwyn mettertyd as CO2
•    Grondkoolstof word “gebou” deur die proses van fotosintese waar wateroplosbare suikers deur wortels uitgeskei word. Dit is “nuwe koolstof” en in onbeperkte voorraad vanaf die atmosfeer
•    “Nuwe koolstof” bevorder/produseer grondgesondheid
•    Met deurdagte beginsels van Herlewingslandbou is dit moontlik om grondgesondheid verder as die “natuurlike veld”-basislyn te verbeter